Oferta

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw stawia przed organizacjami trudne do pogodzenia cele: z jednej strony rozwój i osiąganie z tego tytułu korzyści, z drugiej co raz bardziej paląca konieczność uwzględnienia zasad rozwoju zrównoważonego.

W ECOPLANIE zdajemy sobie z tego sprawę i dążymy do świadczenia usług, dzięki którym będziemy mogli wspierać naszych klientów na wszystkich etapach funkcjonowania ich przedsięwzięć, aby zmaksymalizować korzyści zarówno po stronie organizacji jak i środowiska.

Pracownia konsultingowa ochrony środowiska

 

 • raporty oddziaływania na środowisko
 • przeglądy ekologiczne
 • analizy środowiskowe
 • analizy porealizacyjne
 • przeglądy ekologiczne
 • programy ochrony środowiska
 • dokumentacje do uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do środowiska
 • dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
 • informacje o wytwarzanych odpadach, programy gospodarki odpadami,
 • dokumentacje do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  dokumentacje do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
 • rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, raportowanie KOBIZE, BDO
 • zgłoszenia instalacji emitujących zanieczyszczenia powietrza
 • projekty obszarów ograniczonego użytkowania
 • porady i opinie prawne z zakresu prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • przygotowanie danych technicznych obiektu budowlanego charakteryzujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Laboratorium Akustyczne ECOPLAN

W zakresie akustyki środowiska oferujemy:
 • pomiary hałasu w środowisku od instalacji przemysłowych, dróg, kolei i lotnisk
 • koncepcje ochrony środowiska przed hałasem dla zakładów przemysłowych, kolei i dróg
 • projekty akustyczne urządzeń ochrony środowiska przed hałasem
 • programy ochrony środowiska przed hałasem
 • strategiczne mapy hałasu dla aglomeracji, lotnisk, linii kolejowych i dróg
 • analizy porealizacyjne i przeglądy ekologiczne
 • monitoring hałasu od lotnisk, dróg, linii kolejowych i zakładów przemysłowych
Znak akredytacji AB1135
Znak ILAC
forest-2942477_640

Zespół specjalistów przyrodników

Inwentaryzacje przyrodnicze stanowią dzisiaj nieodłączny element raportów oddziaływania na środowisko opracowywanych w toku  ocen oddziaływania na środowisko. Dzięki zespołowi przyrodników możemy zaoferować przeprowadzenie:

 • inwentaryzacji przyrodniczych dla potrzeb raportów oddziaływania na środowisko
 • nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia inwestycji
 • badań chiropterologicznych dla potrzeb prowadzonych modernizacji i przebudów budynków
 • inwentaryzacji dendrologicznych

W jaki spośób możemy pomóc?

Telefon: + 77 456 65 16, 609 617 572, 604 186 539
Email: ecoplan@ecoplan.biz.pl
ul. Szpitalna 3/9 45-010 Opole
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00, So.-Nd. nieczynne

Zaprojektowane przez ECOPLAN Ochrona Środowiska. Wszystkie prawa zastrzeżone.