Dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 na odcinku Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski opracujemy analizę akustyczną. Stanowić ona będzie element raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.