Turbina wiatrowa o zachodzie słońca
Picture of ECOPLAN

ECOPLAN

Farma wiatrowa „Charbielin” – na zlecenie inwestora prowadzimy monitoring ornitologiczny, chiropterologiczny oraz akustyczny.

Inwentaryzacja przyrodnicza, w szczególności w zakresie ornitologii i chiropterologii oraz badania przedrealizacyjne tła akustycznego są niezbędne do opracowania dokumentacji środowiskowej.

Inwentaryzacja przyrodnicza, w szczególności w zakresie ornitologii i chiropterologii oraz badania przedrealizacyjne tła akustycznego są niezbędne do opracowania dokumentacji środowiskowej. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i finalnie wydania decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa określać będzie warunki realizacji przedsięwzięcia, które zapewnią iż funkcjonowanie elektrowni nie będzie wpływać w sposób ponadnormatywny na

Udostępnij

Zaprojektowane przez ECOPLAN Ochrona Środowiska. Wszystkie prawa zastrzeżone.