Laboratorium akustyczne

Ochrona przed hałasem w środowisku i na stanowiskach pracy, akustyka architektoniczna.

Laboratorium Akustyczne Ecoplan prowadzi pomiary akustyczne, w tym pomiary poziomu hałasu w środowisku zarówno dla zakładów przemysłowych, zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami, jak też na wewnętrzne potrzeby pracowni konsultingowej.

Laboratorium posiada akredytację AB 1135 Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie realizacji pomiarów poziomu hałasu w środowisku zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi rozporządzeniami Ministra Klimatu i Środowiska.

ab1135
ilac

Akredytacja laboratorium

W 2009 r. Laboratorium Akustyczne Ecoplan uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na wykonywanie badań i obliczeń akustycznych z zakresu akustyki środowiska, maszyn i urządzeń oraz akustyki architektoniczno – budowlanej. Szczegóły zakresu akredytacji laboratorium można poznać na stronie internetowej jednostki akredytującej www.pca.gov.pl.


Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1135 potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań.

Akredytowane metody pomiarów hałasu

Zakres akredytacji upoważnia laboratorium do realizacji badań z następującego zakresu:

– hałas przemysłowy

– hałas drogowy

– hałas kolejowy (w tym tramwajowy)

– hałas lotniczy

 

Zakres akredytacji obejmuje także prowadzenie obliczeń zgodnie z następującymi metodami:

– dla hałasu przemysłowego – zgodnie z normą PN ISO 9613-2 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, a także zgodnie z metoda CNOSSOS-EU

Zakres akredytacji obejmuje metody obliczeniowe prognozowania hałasu lotniczego, w tym hałasu od operacji helikopterów na lądowiskach przyszpitalnych (CNOSSOS-EU, INM / ECAC.CEAC Doc 29 / Circular 205 – AN/1/25

Akredytowane metody pomiaru maszyn, urządzeń i ekranów akustycznych

Prowadzimy pomiary mocy akustycznej LW maszyn i urządzeń z wykorzystaniem metody orientacyjnej „in-situ” opisanej w normie PN-EN ISO 3746:2011

 

Badania skuteczności ekranów akustycznych prowadzimy zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002  Akustyka. Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów – metoda pośrednia

Pomiary zawodowej ekspozycji na hałas

Prowadzimy badania zawodowej ekspozycji na hałas zgodnie z normami PN-EN ISO 01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011, w tym pomiary dozymetryczne (w całym czasie odniesienia)
 

Ochraniacz słuchu, hałas w pracy

Wyposażenie laboratorium

Podstawowe wyposażenie laboratorium stanowią:

  • analizatory, mierniki poziomu dźwięku oraz dozymetry firm Bruel & Kjaer, Svantek oraz Sonopan
  • mierniki drgań firmy Svantek wyposazone w czujniki wibracji firmy Dytran
  • kalibratory akustyczne I klasy firmy Bruel&Kjaer

 

Symulacje w zakresie akustyki środowiska i wnętrz prowadzimy z wykorzystaniem głównie oprogramowania SoundPlan firmy SoundPlan GmbH.

 

Pomiary wielkości towarzyszących pomiarom akustycznym prowadzone są także z wykorzystaniem stacji meteorologicznych Davies, radarów prędkości Iskra oraz Bushnell, anemometry ręczne.

Szkolenie z zakresu hałasu lotniczego

Kompetencje

Pierwszy program z zakresu akustyki został napisany przez nas w 1989 roku na kalkulatorze Radio Shack EC-4035 i służył do obliczeń poziomu ekwiwalentnego … (nie, map akustycznych nie liczył ;-)). W 1991 roku doczekał się swojej okienkowej implementacji na komputerze Atari 65 XE. Wtedy podstawowym miernikiem poziomu dźwięku był niezawodny IM-02 z firmy Sonopan.

Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Dlatego nie ustajemy w ciągłym dokształcaniu się, zdobywaniu nowych doświadczeń, poznawaniu nowych narzędzi – rozwijaniu się.

Nasze kompetencje potwierdzają w pierwszej kolejności nasi Klienci, ale także projekty nad jakimi pracowaliśmy, oraz certyfikaty jakie otrzymaliśmy zarówno od jednostek krajowych jak i szkoleń organizowanych przez instytucje i firmy zagraniczne.

Regularnie w każdym cyklu akredytacji uczestniczymy w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w zakresie metod objętych akredytacją, które od lat potwierdzają kompetencje naszych pracowników.

Zaprojektowane przez ECOPLAN Ochrona Środowiska. Wszystkie prawa zastrzeżone.