Obora.

Decyzja środowiskowa dla gospodarstwa hodowlanego – budowa obory wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Obiekty inwentarskie, w których prowadzona jest chów bądź hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej. Na zlecenie gospodarstwa rolno-hodowlanego ze Strzelec Opolskich opracujemy dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej »