Energetyka

Nasze doświadczenie w zakresie akustyki środowiskowej zostało wykorzystane w wielu projektach energetycznych, w tym w farmach wiatrowych, elektrowniach gazowych, projektach petrochemicznych i stacjach transformatorowych. Projekty te wymagają szczególnej uwagi w celu prawidłowej interpretacji przepisów i zapewnienia naszym klientom solidnej oceny emisji hałasu w projekcie.