Wzrost ruchu lotniczego, presja związana z rozwojem miast i zmieniające się oczekiwania społeczności oznaczają, że hałas w środowisku jest kluczowym wyzwaniem dla organów regulacyjnych, operatorów portów lotniczych i władz planistycznych, których zadaniem jest zrównoważenie szerszych korzyści operacji lotniczych z wpływem na sąsiednie społeczności. I odwrotnie, nowe samoloty i technologie monitorowania zapewniają lepsze możliwości zarządzania skutkami hałasu.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w ocenie i zarządzaniu hałasem lotniczym. Nasze doświadczenie opiera się na pracach realizowanych dla głównych lotnisk międzynarodowych, baz wojskowych oraz lotnisk regionalnych. Nasze prace lotnicze obejmują również projektowanie akustyczne terminali lotniskowych, w tym ocenę zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi hałasu, optymalizację logistyki i projektowanie wewnętrznych przestrzeni publicznych.