Strategiczna mapa hałasu miasta Sosnowca

Sosnowiec, Środula

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowca można zapoznać się z aktualną oceną zagrożenia hałasem w mieście. Strategiczna mapa hałasu ma służyć zarówno bieżącej ocenie stanu środowiska miejskiego, wpływu na zdrowie mieszkańców, ale także ocenie skutków planowanych inwestycji i konsekwencji decyzji podejmowanych w zakresie planowania przestrzennego.

Strategiczna mapa hałasu Siedlec

Aglomeracja

W ramach trzeciej rundy mapowania przeprowadziliśmy badania hałasu komunikacyjnego oraz opracowaliśmy strategiczną mapę hałasu dla dróg po których przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów.