Barwienie skór
Picture of ECOPLAN

ECOPLAN

Badnia i analiza akustyczna dla potrzeb rozbudowy zakładu produkcyjnego firmy Bader Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu

W maju prowadziliśmy badania akustyczne, w oparciu o które opracowany został model zakładu produkcyjnego firmy Bader Polska w Bolesławcu. Model ten stanowić będzie podstawę do dalszych analiz w zakresie oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie zakładu.

Udostępnij

Zaprojektowane przez ECOPLAN Ochrona Środowiska. Wszystkie prawa zastrzeżone.