Panorama Opola
Picture of ECOPLAN

ECOPLAN

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego przebudowanego układu komunikacyjnego w rejonie dworca Opole Wschód.

Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Opolu opracujemy analizę porealizacyjną dla układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód. Z końcem maja planujemy rozpocząć badania hałasu i skuteczności zastosowanych ekranów akustycznych.

Udostępnij

Zaprojektowane przez ECOPLAN Ochrona Środowiska. Wszystkie prawa zastrzeżone.