Farma wiatrowa w gminie Huszlew

Farma wiatrowa Huszlew

Dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej w gminie Huszlew w woj. mazowieckim, opracujemy analizę oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych.