Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 opracowany został na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i obejmował analizę wariantową trzech proponowanych przebiegów obwodnicy.

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzedzone zostało kompleksowymi badania poziomu hałasu na terenie miasta, w otoczeniu istniejących ówcześnie dróg tranzytowych, pomiarami tła akustycznego w rejonie zabudowy która po zrealizowaniu obwodnicy miała znaleźć się w obszarze oddziaływania akustycznego obwodnicy.

 Raport oddziaływania na środowisko drogi 401. Mapa akustyczna.

Przykładowa mapa oddziaływania akustycznego.

Raport oddziaływania na środowisko drogi 401. Mapa akustyczna.

Przykładowa mapa oddziaływania akustycznego.