Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych na terenie województwa lubuskiego

W okresie czerwiec - listopad będziemy pracować nad programem ochrony środowiska przed halasem dla dróg krajowych, po których przejeżdża rocznie ponad 3 liliony pojazdów, na terenie województwa lubuskiego. Mapa akustyczna w oparciu o którą powstanie program ochrony środowiska przed hałasem, opracowana została przez zespół Ecoplanu na przełomie 2017 i 2018 roku.