Ekspertyza akustyczna możliwości wyciszenia szuszarni zboża w gospodarstwie rolniczym

Przedmiotem ekspertyzy była instalacja suszenia zboża w gospodarstwie rolnym. W ramach ekspertyzy zamawiający zlecił przeprowadzenie oceny wielkości hałas emitowanego podczas pracy suszarni, a następnie na tej podstawie wskazanie rozwiązań technicznych zmniejszających emisję hałasu.

Lokalizacja: woj. opolskie

Tło projektu

Celem ekspertyzy było przeprowadzenie oceny oddziaływania akustycznego pracującej suszarni zbóż na terenach objętych ochrona przed hałasem oraz przebadanie możliwych do realizacji środków ochrony przed hałasem. Danymi wejściowymi do ekspertyzy były wyniki pomiarów hałasu wykonanych wokół instalacji oraz na głównych kierunkach propagacji, które przedstawiono w odrębnym opracowaniu. W ramach ekspertyzy akustycznej przytoczono jedynie końcowe wartości tych badań, w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy. Dane z badań terenowych stanowiły podstawę do stworzenia akustycznego modelu obliczeniowego. Stworzony model umożliwił dokładna analizę oddziaływania akustycznego dla stanu istniejącego. W kolejnych krokach, przy użyciu stworzonego modelu, rozpatrywano możliwe do realizacji rozwiązania techniczne, wraz z analizą ich skuteczności. Ostatnim etapem ekspertyzy było wskazanie zlecanych działań, pozwalających obniżyć poziom hałasu do wartości dopuszczalnych.

Charakter opracowania: ekspertyza akustyczna

Ekspertyza akustyczna stanowi szczegółową analizę klimatu akustycznego wokół badanego obiektu. Pierwszym krokiem ekspertyzy jest określenie na podstawie dokładnych pomiarów hałasu głównych źródeł. W drugim kroku na podstawie zgromadzonych danych o źródłach hałasu oraz ich otoczeniu tworzony jest model akustyczny. W kolejnym kroku rozważa się różne warianty, składające się działań o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym. Dla każdego z rozpatrywanych wariatów ocenia się skuteczność redukcji hałasu. Na końcu dokonuje się wskazań najefektywniejszych rozwiązań, których użycie znacząco poprawi stan klimatu akustycznego wokół badanego obiektu.

Rola Ecoplanu:

W ramach opracowanej  ekspertyzy akustycznej:

 • wykonano pomiary hałasu przenikającego do środowiska,
 • scharakteryzowano główne źródło hałasu,
 • określono poziom mocy akustycznej głównego źródła hałasu,
 • określono przeznaczenie terenów położonych wokół gospodarstwa,
 • stworzono trójwymiarowy model zabudowy,
 • stworzono model akustyczny dla sytuacji w stanie istniejącym,
 • w oparciu o wartości zmierzone dokładnie skalibrowano model,
 • określono rozkład przestrzenny hałasu dla stanu istniejącego i zaprezentowano go w postaci map akustycznych,
 • przeanalizowano techniczne możliwości redukcji hałasu,
 • wykonano symulacje rozkładu pola akustycznego dla rozpatrywanych środków redukcji hałasu,
 • wskazano zalecane działania dążące do poprawy stanu klimatu akustycznego.

 

Analizowana suszarnia zboża

Otoczenie badanego obiektu

Rozkład hałasu wokół pracującej suszarni

Jedno z rozpatrywanych działań ograniczających emisję hałasu

 Korzyści dla zamawiającego

Stworzona ekspertyza pozwoliła szczegółowo określić emisję hałasu suszarni zboża oraz ocenić stan klimatu akustycznego na najbliższych terenach sąsiadujących. W ramach przeanalizowanych wariantów wskazano najefektywniejsze metody redukcji hałasu, jednocześnie wykluczając działania, których realizacja wiązałby się z nieefektywnym wydawaniem środków finansowych.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: