Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozpoczęciu przetwarzania odpadów

W czwartym kwartale 2018 roku opracowaliśmy dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów pochodzących z ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskanie decyzji środowiskowej było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na przetwarzanie odpadów w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków.

 

Lokalizacja

woj. opolskie

Rodzaj dokumentacji

Karta informacyjna przedsięwzięcia (Art. 62a ust.1 i art. 63 ust.1 ustawy z dnia  03.10.2008  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania  na  środowisko  [Dz. U. z dnia 21.07.2017, poz. 1405 z późn. zm.]

Tło projektu

Nasz Klient - zakład zarządzający wodociągami i kanalizacją - planuje wystąpić do starostwa powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 99 (odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach – inne niewymienione odpady). Odpady te pochodzić będą z przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie okolicznych gmin.

Zgodnie z art. 72 ust. 1, pkt. 21, uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Ponieważ planowanie przedsięwzięcia należy do kategorii przedsięwzięć które mogą potencjalnie wpływać na środowisko, postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej rozpoczęto od opracowania tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Rola Ecoplanu

Nasza oferta obejmowała opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów jakie są, lub mogą być wymagane na drodze do uzyskania decyzji środowiskowej - karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Oferta obejmowała również wsparcie Klienta na etapie postępowania administracyjnego.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: