Pomiary wibracji

Pomiary wibracji - artykuł

Więcej informacji

Wibracje

Wyposażenie

Laboratorium Akustyczne Ecoplan prowadzi pomiary poziomu hałasu w środowisku oraz od instalacji przemysłowych. Do dyspozycji mamy sześć wszechpogodowych stacji pomiarowych, które w zależności od potrzeby mogą zostać przekształcone do postaci umożliwiającej łatwy pomiar w trudnych warunkach na instalacjach przemysłowych.

Podstawowymi przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi przez nas w pracy są:

Pomiary monitoringowe realizowane przez laboratorium prowadzone są dzięki wykorzystaniu zestawów do pomiarów wszechpogodowych.

Laboratorium wyposażone jest także w urządzenia GPS (Trimble Pathfinder XH), oraz stacje meteorologiczne Davies pro i Davies Pro 2. W czasie pomiarów możemy prowadzić ciągły zapis Video, oraz rejestracje dźwięku dla potrzeb pełnej identyfikacji zdarzeń akustycznych.

Procedury

Laboratorium Akustyczne Ecoplan wdrożyło i akredytowało system zarządzania jakościa oparty o norme ISO 17025. W związu z tym wszelkie badania realizowane w laboratorium prowadzone są zgodnie z Księgą Jakości laboratorium, oraz obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

Zlecenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą naszego laboratorium na wykonanie badań, niezbędny jest kontakt telefoniczny [kontakt...]. Laboratorium nie posiada ustalonego cennika, ze wzgledu na bardzo różne warunki w jakich pomiary są prowadzone. Do przedstawienia oferty na wykonanie badań niezbędne jest dostarczenie nam następujących danych:

  • podstawowych informacji o źródle hałasu (rodzaj, lokalizacja) i czasie jego pracy
  • informacje o otoczeniu źródła hałasu (czy wystepuje zabudowa, jaka, inny sposób uzytkowania terenu)
  • informacja o obowiazujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Część z tych informacji możemy pozyskać we własnym zakresie. Najczęsciej wszystkie z wymienionych punktów w istotny sposób mogą wpłynąc na wycenę badań i są konieczne do sprecyzowania oferty dla Państwa.

W czasie rozmowy telefonicznej sporządzamy notatkę w której wstępnie okreslamy przedmiot, zakres oraz metodykę badania. Ofertę cenową sporządzona w oparciu o przeprowadzoną rozmowę telefoniczną przesyłamy do Klienta faksem, e-mailem, albo pocztą. Wraz z ofertą przesyłamy formularz potwierdzenia zlecenia, który po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres. Potwierdzenie zlecenia możemy zastąpić umową na wykonanie badań.

Prowadzenie badań

Laboratorium prowadzi badania metodykami referencyjnymi Ministra Środowiska, objętymi akredytacją PCA.

Protokół

W czasie realizacji pomiaru w czasie jego trwania w punktach pomiarowych może być obecny zlecający ale fakt ten należy zaznaczyć w zleceniu. Po zakończeniu pomiarów Zlecający podpisuje protokół pomiarowy.

Raport pomiarowy

Zlecający otrzymuje zawsze trzy kopie raportu pomiarowego (sprawozdania) w wersji drukowanej, oraz w wersji elektronicznej. Laboratorioum może przygotować wiekszą liczbę egzemplarzy, ale musi to zostać zgłoszone w ramach zapytania ofertowego.

Akredytacja

Akredytacja PCA EcoplanLaboratorium od początku swojego funkcjonowania posiadało wdrożony system zarządzania oparty o normę ISO 9001. W roku 2009 opracowaliśmy dokumentację systemową i wdrożyliśmy system zarządzania oparty o normę PN-EN ISO 17025.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne Ecoplan uzyskało akredytację PCA w zakresie wykonywania pomiarów poziomu hałasu w środowisku zgodnie z metodykami referencyjnymi Ministra Środowiska. W kolejnych latach zakres akredytacji był rozszerzany na kolejne metody badawcze. Laboratorium uzyskało także akredytację na wykonywane obliczeń poziomu hałasu zgodnie z metodami

  • NMPB-Roads-1996,  NMPB-Roads-2008, XPS 3l-l33, RMR /SRM II (dla hałasu drogowego i kolejowego)
  • INM / ECAC.CEAC Doc 29 / Circular 205 – AN/1/25 (dla hałasu lotniczego)
  • PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia (dla hałasu pochodzącego od źródeł stacjonarnych, np. przemysłowych)

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1135, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań.

Aktualny zakres akredytacji obejmuje realizację badań hałasu w środowisku w oparciu o metodyki referencyjne Ministra Środowiska, włącznie z realizacją badań w oparciu o metodyki obliczeniowe. Zakres akredytacji obejmuje także techniczną metodę wyznaczania mocy akustycznej źródeł hałasu.

Laboratorium

Laboratorium Akustyczne Ecoplan prowadzi badania poziomu hałasu w środowisku zarówno dla zakładów przemysłowych, zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami, jak też na wewnętrzne potrzeby pracowni konsultingowej.

Laboratorium posiada akredytację AB 1135 Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie realizacji pomiarów poziomu hałasu w środowisku zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi rozporządzeniami Ministra Środowiska, włącznie z metodami obliczeniowymi.

Więcej na temat akredytowanych i pozostałych metod badawczych wykorzystywanych przez laboratorium.

Podkategorie

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: